O nás

INGMETAL je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá sa od svojho vzniku v roku 1990 zaoberá strojárskou výrobou so zameraním na tvarovo náročné a presné súčiastky.

Od roku 1996 sa INGMETAL špecializuje na výrobu foriem na lisovanie expandovaného polystyrénu (EPS) a foriem na lisovanie expandovaného polypropylénu (EPP).

O nás| Ingmetal

V súčasnosti viac ako 80 % produkcie spoločnosti tvorí výroba foriem na lisovanie obalových a technických dielcov z EPS a EPP.  Zvyšných 20 % predstavujú meracie prípravky prevažne pre automobilový priemysel a všeobecná strojárska výroba.

Od samého počiatku buduje INGMETAL svoju existenciu na princípoch kvality, rýchlosti, presnosti a na maximálnom uspokojovaní požiadaviek zákazníkov. Dlhoročné skúsenosti a kvalifikovaní ľudia dovoľujú spoločnosti zavádzať stále nové technológie a držať tak krok so špičkou moderného strojárstva v rámci celej Európy.

Naša vízia
Stať sa v rámci Európy vysoko žiadaným výrobcom kvalitných foriem na lisovanie EPS a EPP.

Naša misia
Naším trvalým poslaním je byť spoľahlivým partnerom, ktorý je dlhodobo užitočný pre svojich zákazníkov a zamestnancov.

Referencie našich
spokojných zákazníkov

  • Sme radi, že môžeme spolupracovať so spoločnosťou INGMETAL pri výrobe EPP foriem vrátane nástrojov s požadovanou textúrou. Spoločnosť ponúka bohaté portfólio vzorov a je schopná poskytnúť odborné poradenstvo v oblasti laserového textúrovania. Dodávané nástroje sú vždy kvalitné a personál robí maximum pre to, aby sa o svojich klientov postaral. Služby INGMETAL vrelo odporúčame.

    R&D Dept. team Izoblok
  • Ďakujeme za dobrú prácu.

    Barteld Brouwer Synprodo
  • Výborná spolupráca, technická podpora, kvalita foriem a profesionálny prístup.

    Jarmil Etzl Grupor DE

História
1990 - 2021

2021
začiatkom Júna sa do administratívnych priestorov výrobnej haly v Petrovanoch presúvajú všetky oddelenia a dochádza k spojeniu administratívy, finalizácie foriem a strojovej výroby dielcov do jednej budovy.

2021
strojový park rastie, pribúda moderné 5-oséCNC obrábacie centrum DMU 95 monoBLOCK, ktoré patrí k špičke vo svetovej strojárskej výrobe a umožňuje obrábať tvarovo zložité dielce.

2020
investícia do nového softvérového rozšírenia AUTODESK INVENTOR, profesionálny 3D CAD softvér pre produktový dizajn a inžinierstvo, ktorý nám umožnil efektívnejšie vytvárať potrubné rozvody chladenia foriem, taktiež umožnuje vytvárať presné analýzy jednotlivých foriem, dielcov a simulácie tepelných prenosov.

2018
je rokom významných inovácií. Strojový park sa koncom roka rozrastá o 2 nové moderné zariadenia: LASERTEC 210 Shape/Mill a DMF 260/11. Zo strojového parku je vyradené obrábacie centrum MATEC – 30 L. Ponuka služieb sa rozširuje o textúrovanie povrchov laserom.

2016
koncom apríla sa do výrobnej haly v Petrovanoch presúva aj posledné obrábacie centrum MATEC – 30 L. Dochádza tak k oddeleniu strojovej výroby dielcov a finalizácie foriem do 2 samostatných hál.

2015
INGMETAL slávi 25 rokov úspešného fungovania. V júli sa ťažisko výroby dielcov presúva do novej výrobnej haly v Petrovanoch. Postupne sa tu sťahujú obrábacie centrá HERMLE C 1200 V  a neskôr MCV 750 SPRINT. Zároveň sa tak v pôvodnej výrobnej hale na ulici Protifašistických bojovníkov rozširujú priestory pre konečnú montáž foriem.

2013
strojový park rastie, pribúda moderné 5-osé CNC obrábacie centrum DMU 340 P, ktoré patrí k špičke vo svetovej strojárskej výrobe. DMU 340 P umožňuje obrábať tvarovo zložité a navyše aj nadrozmerné dielce (ide o jedinečné zariadenie tohto typu na Slovensku aj v Európe).

2012
stály rast výroby vedie k výstavbe nového výrobného areálu s plochou 1 700 m2.

2011
v decembri spoločnosť INGMETAL získava Čestné uznanie za zodpovedné podnikanie, výrazný prínos pre hospodárstvo a zamestnanosť Slovenskej republiky od Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

2008
strojový park sa rozširuje o frézovacie obrábacie centrum HERMLE C 1200 V, čo umožňuje inovatívne postupy a prispieva k prežitiu firmy v období vzniku hospodárskej krízy, kedy mnoho firiem s podobným zameraním zaniká.

2001
Asociácia mikropôžičkových inštitúcií Slovenska udeľuje spoločnosti INGMETAL cenu za najlepšie zrealizovaný projekt malého podnikateľa podporený mikropôžičkou. Získava ju za rekonštrukciu a prístavbu výrobných a administratívnych priestorov v roku 2000.

2000
nárast výroby spojený s technickou náročnosťou jej prípravy vedie k vzniku samostatných oddelení konštrukcie a programovania CNC. V tomto roku sú dobudované nové a zrekonštruované pôvodné priestory. Výrobná plocha sa tak rozširuje na 300 m2.

1996
začína sa tesná spolupráca s nemeckou firmou System-Formenbau, ktorá už od r. 1962 vyrába formy na lisovanie EPS. Získané odborné skúsenosti a dlhoročná spolupráca vedú k špecializácii INGMETALu na výrobu foriem na lisovanie expandovaného polystyrénu (EPS) a expandovaného polypropylénu (EPP).

1994
firma ako prvá na Slovensku začína frézovať všeobecné 3D tvary, ktoré sú programované v CAD/CAM systéme.

1992
spoločnosť kupuje univerzálny sústruh  SV18 R a koncom roka prvú CNC frézku FNGJ 40. V Československu je v tomto čase INGMETAL prvou súkromnou firmou, ktorá vlastní tento typ frézky.

1990
zakladá sa spoločnosť zameraná na strojársku výrobu so špecializáciou na tvarovo náročné a presné súčiastky. Pri rozbehu spoločnosti sa skladá strojové vybavenie z CNC sústruhu a univerzálnej frézky v dielni s plochou 32 m2.

Certifikát
EN ISO 9001:2015

Certifikát je určený pre činnosť výroby foriem na lisovanie expandovaného polystyrénu (EPS) a foriem na lisovanie expandovaného polypropylénu (EPP)

  • EN ISO 9001:2015

Dodáme tvar
vašim nápadom

Kontakt | Ingmetal

Hľadáte spoľahlivého dodávateľa?

Novinky