Vymenovanie nového konateľa INGMETAL

Po 34 rokoch obetavého vedenia a úspešného riadenia spoločnosti odchádza pán Alexander Pivovarník 31. marca 2024 do dôchodku. Pri tejto príležitosti by sme sa chceli pánovi Pivovarníkovi poďakovať za jeho dlhoročné nasadenie a vynikajúci prínos, vďaka ktorému sa spoločnosť INGMETAL stala lídrom na trhu vo výrobe foriem na lisovanie pre penovstrekový priemysel s približne 60 oddanými zamestnancami. 

S cieľom zabezpečiť hladké a plánované odovzdanie funkcie s potešením oznamujeme, že od 1. apríla 2024 prevezme funkciu konateľa pán Jakub Foriš, dlhoročný technický riaditeľ spoločnosti INGMETAL. Pán Foriš so sebou prináša rozsiahle odborné znalosti, ktoré budú mať zásadný význam pre ďalší úspešný rozvoj spoločnosti INGMETAL. 

Skupina HIRSCH Servo ako hrdý vlastník spoločnosti INGMETAL s.r.o. je naďalej odhodlaná pokračovať v úspešnom rozvoji spoločnosti a viesť ju do sľubnej budúcnosti.