Systém riadenia kvality podľa normy EN ISO 9001:2015

Rozhodnutie stať sa ISO 9001: 2015 certifikovaným výrobcom hliníkových foriem pre lisovanie EPP a EPS materiálu je našim záväzným rozhodnutím poskytovať vysoko kvalitné produkty a služby všetkým súčasným aj budúcim zákazníkom.

Certifikát EN ISO 9001:2015

Prejsť takýmto auditom, pre nás znamenalo prejsť procesom hodnotenia, ktorý zahŕňal: vývoj systému riadenia kvality, revíziu dokumentácie systému riadenia, predbežný audit, počiatočné posúdenie a zúčtovanie nezhôd, pričom všetky tieto činnosti slúžili na identifikáciu nápravných opatrení, aby sme vylúčili nesúlad so štandardom riadenia kvality.

Na zlepšovaní neustále pracujeme – v súčasnosti formou prípravy na certifikát environmentálneho manažérstva ISO 14001.

Ďakujeme za Vašu dôveru v našu prácu!