Modernizácia strojového parku

Strojový park modernizujeme a obnovujeme na základe požiadaviek našich odberateľov a trhových trendov tak, aby sme vedeli našim odberateľom pomôcť s každým projektom.  
Aj preto pribudlo toto 5-osé obrábacie centrum DMU 95 monoBLOCK do nášho strojového parku.

DMU 95 monoBLOCK patrí k špičke vo svetovej strojárskej výrobe a umožňuje obrábať tvarovo zložité dielce, umožňuje flexibilnú voľbu medzi 5-osým a 3-osým obrábaním.

Charakteristika:

5-osé obrábanie kusov s  hmotnosťou do 1 000kg

X – 950 mm, Y – 850 mm, Z – 650 mm