Budujeme našu budúcnosť

Sme veľmi radi a hrdí na to, že budujeme našu budúcnosť cez vzdelávanie žiakov stredných škôl.

Aktuálne máme rozbehnutú spoluprácu so Strednou priemyselnou školou strojnícka v Prešove.

Našim zámerom je podporovať rozvoj a praktickú realizáciu vzdelávania žiakov s cieľom podporiť prepojenie akademického prostredia s praxou.

Vyučovanie žiakov prebieha v reálnom pracovnom prostredí pod dozorom kvalifikovaných, odborne a morálne schopných poverených zamestnancov.