1

  Naša ponuka

  Novinky

  01.10.2020

  CNC operátor


  Hľadáme do nášho pracovného tímu CNC operátora 

  Nákup inovatívnej technológie štrukturálneho opracovania

  22. 6. 2017 podpísal Ing. Alexander Pivovarník - majiteľ firmy zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s poskytovateľom - Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré v rámci Ministerstva hospodárstva SR zastupuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Zmluva je účinná od 29. 6. 2017.

  Názov projektu

  Nákup inovatívnej technológie štrukturálneho opracovania.

  Hlavný cieľ projektu

  Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy prostredníctvom zavedenia a využívania najnovšej progresívnej inovatívnej technológie. Naplnením tohto cieľa dôjde k významnému posunu vo výrobných možnostiach INGMETALU. Inovatívna vyspelá technológia umožní rozšíriť výrobný sortiment, lepšie a efektívnejšie uspokojovať dopyt zo strany zákazníkov.

  Krátky opis projektu

  Projekt je zameraný na  obstaranie univerzálneho obrábacieho centra s odnímateľnou laserovou hlavicou. V jednom stroji sa tak spojí frézovanie a obrábanie laserom. Ide o výnimočnú technológiu, ktorá umožní laserové textúrovanie pri opracovaní nepravidelných povrchových plôch a zložitých trojrozmerných tvarov. Jej zavedením do prevádzky získa INGMETAL najmodernejšiu technológiu, ktorá nie je na slovenskom strojárskom trhu bežná. Pomocou inovatívnej technológie tak zvládne výrobu, ktorú v súčasnosti používané stroje neumožňujú.

  ingmetal-nfp.pdf

  1499857901-logo-eu-1-www.jpg 1499780456-logo-opvai-www.jpg