NOVINKA - textúrovanie povrchov laserom
1
1
1
1
1
1

  Naša ponuka

  Novinky

  article_Ingmetal

  16.07.2019

  EN ISO 9001:2015


  Systém riadenia kvality podľa normy EN ISO 9001:2015 6. júna 2019 sme po mesiacoch prípravy aj...

  EN ISO 9001:2015

  Systém riadenia kvality podľa normy EN ISO 9001:2015

  6. júna 2019 sme po mesiacoch prípravy aj my úspešne prešli auditom

  a získali medzinárodne uznávaný

  Certifikát EN ISO 9001:2015

  Prejsť takýmto auditom, pre nás znamenalo prejsť procesom hodnotenia, ktorý zahŕňal: vývoj systému riadenia kvality, revíziu dokumentácie systému riadenia, predbežný audit, počiatočné posúdenie a zúčtovanie nezhôd, pričom všetky tieto činnosti slúžili na identifikáciu nápravných opatrení, aby sme vylúčili nesúlad so štandardom riadenia kvality.

  Rozhodnutie stať sa ISO 9001: 2015 certifikovaným výrobcom hliníkových foriem pre lisovanie EPP a EPS materiálu je našim záväzným rozhodnutím poskytovať vysoko kvalitné produkty a služby všetkým súčasným aj budúcim zákazníkom.

  Na zlepšovaní neustále pracujeme – v súčasnosti formou prípravy na certifikát environmentálneho manažérstva ISO 14001.

  Ďakujeme za Vašu dôveru v našu prácu!