1
1
1
1
1
1
1

  Naša ponuka

  Novinky

  01.10.2020

  CNC operátor


  Hľadáme do nášho pracovného tímu CNC operátora 

  História

  2018

  je rokom významných inovácií. Strojový park sa koncom roka rozrastá o 2 nové moderné zariadenia: LASERTEC 210 Shape/Mill a DMF 260/11. Zo strojového parku je vyradené obrábacie centrum MATEC – 30 L. Ponuka služieb sa rozširuje o textúrovanie povrchov laserom.

  2016

  koncom apríla sa do výrobnej haly v Petrovanoch presúva aj posledné obrábacie centrum MATEC - 30 L. Dochádza tak k oddeleniu strojovej výroby dielcov a finalizácie foriem do 2 samostatných hál.

  2015

  INGMETAL slávi 25 rokov úspešného fungovania. V júli sa ťažisko výroby dielcov presúva do novej výrobnej haly v Petrovanoch. Postupne sa tu sťahujú obrábacie centrá HERMLE C 1200 V  a neskôr MCV 750 SPRINT. Zároveň sa tak v pôvodnej výrobnej hale na ulici Protifašistických bojovníkov rozširujú priestory pre konečnú montáž foriem.

  2013

  strojový park rastie, pribúda moderné 5-osé CNC obrábacie centrum DMU 340 P, ktoré patrí k špičke vo svetovej strojárskej výrobe. DMU 340 P umožňuje obrábať tvarovo zložité a navyše aj nadrozmerné dielce (ide o jedinečné zariadenie tohto typu na Slovensku aj v Európe).

  2012

  stály rast výroby vedie k výstavbe nového výrobného areálu s plochou 1 700 m2

  2011

  v decembri spoločnosť INGMETAL získava Čestné uznanie za zodpovedné podnikanie, výrazný prínos pre hospodárstvo a zamestnanosť Slovenskej republiky od Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

  2008

  strojový park sa rozširuje o frézovacie obrábacie centrum HERMLE C 1200 V, čo umožňuje inovatívne postupy a prispieva k prežitiu firmy v období vzniku hospodárskej krízy, kedy mnoho firiem s podobným zameraním zaniká.

  2001

  Asociácia mikropôžičkových inštitúcií Slovenska udeľuje spoločnosti INGMETAL cenu za najlepšie zrealizovaný projekt malého podnikateľa podporený mikropôžičkou. Získava ju za rekonštrukciu a prístavbu výrobných a administratívnych priestorov v roku 2000.

  2000

  nárast výroby spojený s technickou náročnosťou jej prípravy vedie k vzniku samostatných oddelení konštrukcie a programovania CNC. V tomto roku sú dobudované nové a zrekonštruované pôvodné priestory. Výrobná plocha sa tak rozširuje na 300 m2.

  1996

  začína sa tesná spolupráca s nemeckou firmou System-Formenbau, ktorá už od r. 1962 vyrába formy na lisovanie EPS. Získané odborné skúsenosti a dlhoročná spolupráca vedú k špecializácii INGMETALu na výrobu foriem na lisovanie expandovaného polystyrénu (EPS) a expandovaného polypropylénu (EPP).

  1994

  firma ako prvá na Slovensku začína frézovať všeobecné 3D tvary, ktoré sú programované v CAD/CAM systéme.

  1992

  spoločnosť kupuje univerzálny sústruh  SV18 R a koncom roka prvú CNC frézku FNGJ 40. V Československu je v tomto čase INGMETAL prvou súkromnou firmou, ktorá vlastní tento typ frézky.

  1990

  zakladá sa spoločnosť zameraná na strojársku výrobu so špecializáciou na tvarovo náročné a presné súčiastky. Pri rozbehu spoločnosti sa skladá strojové vybavenie z CNC sústruhu a univerzálnej frézky v dielni s plochou 32 m2.