Naša ponuka

Novinky

02.10.2017

Pocity Film Fest Prešov


Ingmetal ako rýdzo slovenská firma sídliaca v Prešove podporuje výnimočné projekty vo svojom regióne....

Pošlite nám svoj životopis

 

Týmto udeľujem súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/ 2014 Z. z. (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) INGMETALu so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v profesijnom životopise, ktoré zasielam INGMETALu  na účel vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Tento súhlas udeľujem  na dobu 6 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti INGMETALu.

Práva osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje (dotknutá osoba), upravené v § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. sú uvedené v prílohe Poučenie.

Potvrdzujem svoj súhlas