Naša ponuka

Novinky

article_Ingmetal

30.05.2018

Nástrojár - ponuka práce


Hľadáme do nášho pracovného tímu nástrojára so záujmom o nové technológie a chuťou zapojiť...

Pošlite nám svoj životopis

 

Týmto udeľujem súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/ 2014 Z. z. (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) INGMETALu so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v profesijnom životopise, ktoré zasielam INGMETALu  na účel vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Tento súhlas udeľujem  na dobu 6 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti INGMETALu.

Práva osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje (dotknutá osoba), upravené v § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. sú uvedené v prílohe Poučenie.

Potvrdzujem svoj súhlas